Vad är byggnadsvård?

26 02 2007

Byggnadsvård är ett samlingsbegrepp för skötsel, underhåll och ändringar av byggnader och bebyggelsemiljöer, med beaktande av och med utgångspunkt från dess kulturvärden. (Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård, utgiven av Riksantikvarieämbetet 2002)

Arkitekten Jan Lisinski menar att vi alla är byggnadsvårdare, åtminstone alla vi som någon gång har ägnat oss åt att underhålla eller vårda en byggnad. Alla byggnader är en del av vårt kulturarv och vår historia. (Hantverket i gamla hus, utgiven av Byggförlaget och Svenska byggnadsvårdsföreningen 1998 ).

Byggnadsvård är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar byggnadsteknik, arkitektur, historia och hantverk, metoder och material. Det kan handla om en specifik byggnad eller byggnadsdetalj eller hela bebyggelseutvecklingen i ett större perspektiv.

Byggnadsvård luktar linolja, träspån, kalkbruk och dammiga arkiv!


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: